FPS Consulting Sp. z o.o. 

ul. Milczańska 29/2

70-107 Szczecin

Polska

Biuro:

ul. Milczańska 29/2

70-107 Szczecin

+48 693 335 024

biuro(at)fpsconsulting.pl

Analizy techniczne ochrony przeciwpożarowej

mgr inż. Marek Gendek

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

tel. 602484400

marek.gendek(at)fpsconsulting.pl

 

Nadzór nad pracą działu.

mgr inż. Patrycja Golińska

Inżynier bezpieczeństwa pożarowego

patrycja.golinska(at)fpsconsulting.pl

 

Ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Uzgodnienia projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Operaty przeciwpożarowe dla odpadów.

Scenariusze pożarowe dla obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej.

Audyty w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów w budowie oraz istniejących.

 

Doradztwo dla budów oraz firm

inż. Filip Kiełek

Inżynier pożarnictwa

tel. 730100441

filip.kielek(at)fpsconsulting.pl

 

Zabezpieczenia bierne ochrony przeciwpożarowej (wycena).

Przejścia i przepusty instalacyjne.

Wyposażanie obiektów w gaśnice, koce gaśnicze, znaki ewakuacyjne i ppoż.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

Obsługa firm w zakresie ppoż – outsoursing usług ppoż dla firm.

mgr inż. arch. Anna Nadzieja

Młodszy Asystent rzeczoznawcy

anna.nadzieja(at)fpsconsulting.pl

 

Ekspertyzy techniczne.

Plany ewakuacyjne.

Plany oznakowania obiektów.

 

Nikola Dubowska

Młodszy Asystent rzeczoznawcy

nikola.dubowska(at)fpsconsulting.pl

Techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

mgr inż. Daniel Jahn

tel. 693335024

daniel.jahn(at)fpsconsulting.pl

 

Nadzór nad pracą działu.

mgr inż. Patryk Hoppe

Inżynier bezpieczeństwa pożarowego

tel. 730100480

patryk.hoppe(at)fpsconsulting.pl

 

Projektowanie i instalacja  systemów sygnalizacji pożarowej.

Projektowanie i instalacji grawitacyjnych systemów usuwania dymu.

Automatyka przeciwpożarowa.

Karty bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Ocena sprawności urządzeń przeciwpożarowych.

Serwis i przeglądy urządzeń przeciwpożarowych.

Symulacje rozwoju pożaru.

Symulacje ewakuacji z płonącego budynku.

Klaster symulacji komputerowej dynamiki ognia

Operator klastra

Marcin Cepa

tel. 730100472

marcin.cepa(at)fpsconsulting.pl

 

Formularz kontaktowy:

Imię (*):

Nazwisko (*):

E-mail (*):

Telefon (*):

Wiadomość (*):

(*) - pole wymagane