Oferujemy Państwu wsparcie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na każdym etapie
przedsięwzięcia – począwszy od planowania, po realizację projektu budowlanego.
a. Ekspertyzy i inne opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
b. Przygotowywanie wytycznych do projektowania.
c. Uzgadnianie projektów budowlanych obiektów.
d. Weryfikacja dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych.
e. Weryfikacja projektów urządzeń przeciwpożarowych.
f. Opracowywanie tzw. scenariusza pożarowego.
g. Udział doradczy podczas procesu budowy.
h. Przygotowanie inwestycji do odbioru przed organami PSP.
Ponadto – symulacje komputerowe w zakresie:
a. Symulacje komputerowe rozprzestrzeniania się dymu.
b. Obliczenia czasu niezbędnego do zadziałania systemów sygnalizacji pożarowej.
c. Określenie wpływu pożaru na proces ewakuacji.
d. Analiza warunków i oddziaływania pożaru na wielopomieszczeniowe struktury budowlane.
e. Analiza transportu ciepła i produktów spalania powstałych na skutek pożaru.
Proponujemy również Państwu doradztwo przy planowaniu inwestycji elektronicznych
systemów bezpieczeństwa, projekt oraz wykonanie systemów takich jak:
a. System Sygnalizacji Pożarowej.
b. Grawitacyjny System Oddymiania.

Eksploatacja obiektu
Na podstawie doświadczenia, obserwacji i naszej wizji stworzyliśmy System
Zarządzania Procesami Ochrony Pożarowej. W ramach tego systemu oferujemy kompletny
outsourcing usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bieżący nadzór nad
bezpieczeństwem pożarowym budynku.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Pożarowym

Stworzony przez nasz zespół System Zarządzania Bezpieczeństwem Pożarowym, jest
innowacyjnym systemowym podejściem do ochrony pożarowej. Takie rozwiązanie daje możliwość
czynnej współpracy z właścicielem obiektu budowlanego w zakresie jego bezpieczeństwa
pożarowego na każdym etapie funkcjonowania. Opracowane przez nas procedury systemowe
precyzyjnie określają sposób realizacji danego przedsięwzięcia, jak np. harmonogram działania.
Za pomocą SZBP mamy możliwość monitorowania procesów bezpieczeństwa, począwszy od
planowania, poprzez wdrażanie przyjętych rozwiązań, kontrolę przestrzegania procedur, aż do
podejmowania działań dotyczących ciągłego doskonalenia funkcjonowania Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Pożarowym.

W skład systemu wchodzą:
1. Audyty przeciwpożarowe (kontrola wewnętrzna) obiektów budowlanych.
a. Audyt przez doświadczonych specjalistów, inżynierów i rzeczoznawców.
b. Pisemnie sporządzony raport.
c. Wnioski mające na celu poprawę warunków ochrony przeciwpożarowej.
d. Stosowanie racjonalnych ekonomicznie rozwiązań.

2. Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP)
a. Zgodnie z rozporządzeniem.
b. Do każdego obiektu podchodzimy indywidualnie.
c. Nastawiamy się na bezpieczeństwo Wasze i Waszych klientów.
d. Plany graficzne rozmieszczenia znaków i urządzeń.
e. Instrukcje każdorazowo są sprawdzane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych.
f. Oprócz wersji drukowanej dostarczamy wersję elektroniczną.

3. Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji całego obiektu (PSE).
a. Weryfikacja zapisów i podziału zadań w IBP.
b. Omówienie i wyjaśnienie pracownikom czynności podczas ewakuacji.
c. Sporządzenie powiadomienia do organu PSP o terminie PSE.
d. Symulacja pożaru wytwornicą dymu teatralnego.
e. Ocena prawidłowości zachowań pracowników podczas ewakuacji.
f. Ocena, sporządzenie wniosków oraz sprawozdania z PSE.

4. Szkolenie z obsługi gaśnic i kocy gaśniczych.
a. Szkolenie prowadzone przez praktyków – zakład konserwacji gaśnic, mistrzów w sportach
pożarniczych.
b. Gaszenie na trenażerach gazowych (już wkrótce).
c. Możliwość aktualizacji legalizacji gaśnic w autach pracowników i pojazdach firmowych.
d. Szkolenia jako element spotkań integracyjnych.

5. Szkolenie pracownicze z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
a. Ciekawie, krótko, treściwie.
b. Profesjonalnie.

6. Szkolenie medyczne dla pracowników – współpracujemy z najlepszymi, zorganizujemy dla
Państwa wspólne szkolenie medyczne i ppoż.

7. Stacje paliw – sporządzamy dokumenty potrzebne do wydania koncesji na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi:
a. Protokół kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzonej przez
uprawnionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
b. Ocena zagrożenia wybuchem.
c. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stacji paliw.

Zalety korzystania z SZBP:
1.Bezpieczeństwo. Dążymy do zoptymalizowania bezpieczeństwa pożarowego ludzi
i mienia, zgodnie z przepisami.
2. Profesjonalizm. Nasza pasja, wyobraźnia i doświadczenie pomagają znaleźć rozwiązania
najlepsze z możliwych.
3. Komfort i wygoda. Klient nie musi tracić czasu na sprawy związane z ochroną
przeciwpożarową. Zrobimy to za niego.
4. Zysk. Nasze rozwiązania pozwalają zoptymalizować koszty na każdym etapie inwestycji.