Nasze doświadczenie i profesjonalizm stanowi gwarancję znalezienia optymalnego
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na każdym etapie planowania
inwestycji. Pod tym kątem oferujemy Państwu:
a. Ekspertyzy i inne opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
b. Przygotowywanie wytycznych do projektowania.
c. Uzgadnianie projektów budowlanych obiektów.
d. Weryfikacja dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych.
e. Weryfikacja projektów urządzeń przeciwpożarowych.
f. Symulacje komputerowe.