Obecnie projektuje się coraz bardziej złożone i skomplikowane budowle. Dlatego ważne jest,
aby na każdym etapie inwestycji monitorować zagadnienia związane z bezpieczeństwem
pożarowym.

Oferujemy Państwu:
a. Weryfikację dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych.
b. Weryfikację projektów urządzeń przeciwpożarowych.
c. Udział doradczy podczas procesu budowy.
d. Przygotowanie inwestycji do odbioru przed organami PSP.